صفحه اصلی > هیات علمی و کمیته داوران همایش( سخنرانان کلیدی )
.: هیات علمی و کمیته داوران همایش( سخنرانان کلیدی )

هیات علمی و کمیته داوران همایش( سخنرانان کلیدی )

 

http://dmeconf.ir/editor_file/image/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7%20%D8%B7%D9%87%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%A8%20%D9%BE%D9%88%D8%B1.pngدبیر علمی همایش

نام و نام خانوادگی : آقای دکتر سید مهدی جزایری

مقطع تحصیلی  : دکترا، زیست شناسی - تنوع زیستی و حفاظت،از دانشگاه ملی کلمبیا، (2010-2015(

رشته تحصیلی : زیست شناسی - تنوع زیستی و حفاظت

سمت : سمت کاری پژوهشگر موسسه تحقیقاتی سیراد٬ فرانسه

دستیار آموزشی؛ فیزیولوژی گیاهی آزمایشگاه؛ دانشگاه ملی کلمبیا، بوگوتا / کلمبیا

مترجم رسمی فارسی به اسپانیایی و مفسر وزارت دادگستری، بوگوتا / کلمبیا (2012)

http://dmeconf.ir/editor_file/image/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D8%A8%DB%8C%20%D8%B1%D8%B6%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C.jpgرئیس  همایش

نام و نام خانوادگی : آقای دکتر مختار فتحی

مقطع تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته تحصیلی : غذا و تغذیه دام

سمت : عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

http://dmeconf.ir/editor_file/image/%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86%20%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B1.jpgدبیر اجرایی

نام و نام خانوادگی : آقای فرشاد براتی

سمت : دبیر اجرایی کنفرانس
مدیرعامل موسسه برگزار کننده کنفرانس

موسسه برگزار کننده همایش های توسعه محور دانش و فناوری سام ایرانیان

http://dmeconf.ir/editor_file/image/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D8%A8%DB%8C%20%D8%B1%D8%B6%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C.jpgنام و نام خانوادگی : آقای محمد رضا نقوی

مقطع تحصیلی : دکتری تخصصی از دانشگاه تبریز همراه با دانشگاه توشای ایتالیا

رشته تحصیلی : اصلاح نباتات گرایش زنتیک بیو متری

سمت : عضو هیئت علمی  دانشگاه پیام نور

نام و نام خانوادگی : آقای علي حسني

مقطع تحصیلی : دکتري تخصصي

رشته تحصیلی : زراعت با تخصص اکوفيزويولوژي
سمت : مدرس دانشگاه

نام و نام خانوادگی : آقای علی اکبر باغستانی

مقطع تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته تحصیلی : اقتصاد کشاورزی

سمت : مدرس دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران و دانشگاه پیام نور واحد تهران

http://dmeconf.ir/editor_file/image/%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86%20%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B1.jpgنام و نام خانوادگی : آقای پرویز مهدیخانی

مقطع تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته تحصیلی : مهندسی ژنتیک و اصلاح نباتات دانشگاه کشاورزی کشور ارمنستان، ایروان

سمت : عضو هیئت علمی موسسه بذر چغندر قند ایران در شعبه خوی. ایران.

http://dmeconf.ir/editor_file/image/%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86%20%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B1.jpgنام و نانم خانوادگی : آقای علی داد بوستانی

مقطع تحصیلی : دکتری

رشته تحصیلی : علوم دامی- تغذیه دام

سمت : مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی

http://dmeconf.ir/editor_file/image/%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86%20%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B1.jpgنام و نانم خانوادگی : آقای مصطفی آقامیرزائی

مقطع تحصیلی : دانشجوی دکتری

رشته تحصیلی : علوم و صنایع غذایی

 

نام و نانم خانوادگی : خانم مهدیه نخعی

http://dmeconf.ir/editor_file/image/%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86%20%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B1.jpgمقطع تحصیلی : دکتری

رشته تحصیلی : جغرافیا و برنامه ریزی شهری

سمت : تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی  واحدگوگان در استان آذربایجان شرقی

 نام و نام خانوادگی : آقای بهرام محتشمیhttp://dmeconf.ir/editor_file/image/%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86%20%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B1.jpg

مقطع تحصیلی : دکتری

رشته تحصیلی : تغذیه و دام ( کشاورزی )

سمت : عضو کمیته تغذیه شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

 نام و نام خانوادگی : آقای احسان کیانفرhttp://dmeconf.ir/editor_file/image/%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86%20%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B1.jpg

مقطع تحصیلی : دکتری

رشته تحصیلی : مهندسی شیمی-محیط زیست

سمت : مدرس دانشگاه