دکتر پرویز مهدیخانی عضو هیات علمی موسسه بذر


دکتر زهرا ضمیرایی عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی


دکتر سوسن براتی قهفرخی مدرس دانشگاه


دکتر علی قادری مدرس دانشگاه


دکتر بهرام محتشمی عضو کمیته صنعت و دامپروری


دکتر احسان کیانفر مدرس دانشگاه


دکتر ساناز شکری

 
دکتر میثم مهری مدرس دانشگاه


دکتر هومن عبداله بیکی مدرس دانشگاه


دکتر حامد امیری عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

قبل از ارسال مقالات به نکات زیر توجه کنید.

کاربران و پژوهشگران عزیز
در هر پنل کاربری شما فقط 5 مقاله می توانید ارسال کنید.
در همه مقالات حتما باید اسم صاحب پنل وجود داشته باشد در غیر این صورت مقاله قابل تایید نمی باشد.
حد مجاز نویسندگان برای هر مقاله 5 نفر می باشد.
ترتیب نویسندگان در مقالات و پنل کاربری باید مطابقت داشته باشد.
حتما مقالات باید سربرگ همایش و فرمت راهنمای نگارش مقالات را داشته باشد.
مقالات فقط به زبان فارسی در این همایش پذیرفته می شوند.
بازگشت1396/02/10
نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني    
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !