دکتر پرویز مهدیخانی


دکتر زهرا ضمیرایی


دکتر سوسن براتی قهفرخی


دکتر علی داد بوستانی


دکتر بهرام محتشمی


دکتر احسان کیانفر


دکتر ساناز شکری

 
دکتر میثم مهری


دکتر هومن عبداله بیکی


دکتر حامد امیری

اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

قبل از ارسال مقالات به نکات زیر توجه کنید.

کاربران و پژوهشگران عزیز
در هر پنل کاربری شما فقط 5 مقاله می توانید ارسال کنید.
در همه مقالات حتما باید اسم صاحب پنل وجود داشته باشد در غیر این صورت مقاله قابل تایید نمی باشد.
حد مجاز نویسندگان برای هر مقاله 5 نفر می باشد.
ترتیب نویسندگان در مقالات و پنل کاربری باید مطابقت داشته باشد.
حتما مقالات باید سربرگ همایش و فرمت راهنمای نگارش مقالات را داشته باشد.
مقالات فقط به زبان فارسی در این همایش پذیرفته می شوند.
بازگشت1396/02/10
نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني    
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !