دکتر پرویز مهدیخانی عضو هیات علمی موسسه بذر


دکتر زهرا ضمیرایی عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی


دکتر سوسن براتی قهفرخی مدرس دانشگاه


دکتر علی قادری مدرس دانشگاه


دکتر بهرام محتشمی عضو کمیته صنعت و دامپروری


دکتر احسان کیانفر مدرس دانشگاه


دکتر ساناز شکری

 
دکتر میثم مهری مدرس دانشگاه


دکتر هومن عبداله بیکی مدرس دانشگاه


دکتر حامد امیری عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

درباره همایش | > ساختار سازمانی همایش >
.: ساختار سازمانی همایش

دبیر علمی همایش
آقای دکتر سید مهدی جزایری از دانشگاه ملی کلمبیا
رئیس همایش
آقای دکتر مختار فتحی دکتری تخصصی (ph.D) عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور
دبیر اجرایی همایش
آقای فرشاد براتی ( رئیس موسسه برگزار کننده همایش های توسعه محور دانش و فناوری سام ایرانیان )
مسئول دبیر خانه
خانم مقدمی