دکتر پرویز مهدیخانی


دکتر زهرا ضمیرایی


دکتر سوسن براتی قهفرخی


دکتر علی داد بوستانی


دکتر بهرام محتشمی


دکتر احسان کیانفر


دکتر ساناز شکری

 
دکتر میثم مهری


دکتر هومن عبداله بیکی


دکتر حامد امیری

درباره همایش | > ساختار سازمانی همایش >
.: ساختار سازمانی همایش

دبیر علمی همایش
آقای دکتر سید مهدی جزایری از دانشگاه ملی کلمبیا
رئیس همایش
آقای دکتر مختار فتحی دکتری تخصصی (ph.D) عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور
دبیر اجرایی همایش
آقای فرشاد براتی ( رئیس موسسه برگزار کننده همایش های توسعه محور دانش و فناوری سام ایرانیان )
مسئول دبیر خانه
خانم مقدمی